^Back To Top
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player
โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160

ผู้บริหาร

boss

นายสุพล  อิ่มสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

หัวหน้างาน

บุคลากร

person

Download

 

kk

 

weblink

ef2

emoney

ict

12

22

11logo enews
logohuay

หนังสือพิมพ์

dw

kcl

siamkeera

น้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ

สลากกินแบ่งรัฐบาล

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ

           ประวัติโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2464 เรียกชื่อว่า โรงเรียนตำบลพานทอง 2 วัดโคกท่าเจริญ โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นโรงเรียน เปิดทำการสอน ป.1 ถึง ป.3 ปี พ.ศ. 2474   ได้ยุบเลิกโรงเรียนเดิมไปรวมกับ โรงเรียนประชาบาลตำบลพานทอง   ซึ่งตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอพานทอง คือ โรงเรียนย้อมนิสัยพานทอง

ในปี พ.ศ. 2477 พระครูไพศาลสารธรรม(หลวงพ่อปี่ ) เจ้าอาวาสวัดโคกท่าเจริญ เจ้าคณะตำบลพานทอง ได้ร่วมกับนายทอง   สหายา กำนันตำบลพานทอง พร้อมทั้งประชาชนได้ร่วมกันจัดสร้างโรงเรียนขึ้นบริเวณวัดโคกท่าเจริญ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มีมุข 2 ด้าน กว้าง 11.50 เมตร ยาว 24 เมตร เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้มอบให้เป็นสมบัติของทางราชการ และเปิดทำการสอนตั้งแต่นั้นมาได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดโคกท่าเจริญ เป็นโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ตั้งแต่ วันที่ 23 มิถุนายน 2546 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 Tel:038-451036.